Hoşnudiye Aile Sağlığı Merkezi

KOLOREKTAL(BARSAK ) KANSER TARAMALARI…

Kolorektal kanserler sıkça tanı alan, ölüm riski ve oranı yüksek hastalıklardır. Erkeklerde akciğer ve prostat kanserinden sonra üçüncü sırada; kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci sırada sıklıkta görülmektedir. Uluslararası Hastalık Kontrol Merkezi’nin 2017 yılında yayınladığı verilerine göre Amerika’da beklenen 135430 olası yeni kolorektal kanser vakası olabileceği tahmin edilmektedir. Kolorekral kanserler için beklenilen yeni vaka sayısı bölgeden […]

Aşırı Sıcakların Sağlık Üzerine Etkileri

Güneş veya Sıcak Çarpması: Aşırı sıcağa maruz kalma sonucu beden ısısını ayarlayan terleme mekanizmasının bozulmasına bağlı olarak vücut ısısının düşürülememesi ile karakterize bir tablodur.

Bebek Beslenmesi

Anne Sütünün Yararları Her zaman sterildir, ısı derecesi idealdir. Besin ögesi bileşimi bebeğin gereksinmelerine uygundur. Koruyucu etmenleri içerir. Sindirime yardımcı aktif enzimler içerir (yağ sindirimi için lipaz) Enfeksiyonu önleyen ögeler içerir

Reflü Nedir?

Gastroözofajiyal reflü hastalığı mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Yemek borusu boğazdan mideye kadar ilerleyen, erişkinlerde ortalama 40 cm. boyunda olan tüp şeklinde bir organdır. Mide ile yemek borusunun birleşim yerinde doğal bir kapak sistemi bulunur. Kapak sadece besinlerin mideye geçişi sırasında açılmalıdır. Böylece besinlerin ve midede bulunan asit ve diğer sindirimden sorumlu maddelerin yemek […]

Doğum Sonu Bakım Programı

Güvenli Annelik; * Anneye gebelik öncesi ve doğum öncesi bakım verilmesi, * Anne ve bebeğe doğum sonrası bakım verilmesi, * İstenmeyen ve riskli gebeliklerin önlenmesi, * Gebelik, doğum ve doğum sonrası karşılaşılabilecek tehlikeli durumların önlenmesi ve

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar yalnız ‘diğer’ insanların hastalığı değildir. Böyle düşünürsek, yakalanma ihtimalimiz daha da artar. Bu hastalıklar kadın ve erkekleri, doğacak çocuklarını ve yakın çevrelerini etkiler. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan uzak durmak için bu hastalıkların neler olduğunu, nasıl korunulacağını ve belirtilerini bilmek gereklidir.

Gebeliği Önleyici Yöntemler

Tüm insanların doğayla uyum içinde, sağlıklı ve üretken bir yaşam sürme hakları vardır ve dolayısıyla, nüfusa ilişkin amaçlar ve politikaların temel hedefi, bütün insanların yaşam kalitesini arttırmaktır. Bireylerin haklarına, ihtiyaçlarına, serbest ve bilinçli tercih yapmaları konusuna daha fazla önem vermek gerekir. Ancak o zaman, kişilerin beklentilerine ulaşmaları mümkün olacaktır.

Kuduz: Korunma ve Kontrol

· Enfeksiyon hastalıklarının bir çoğunun tersine kuduza karşı etkili bir tedavinin bulunmaması, tüm çabaların bu hastalıktan korunmaya yönelik olmasını zorunlu kılmaktadır.